Over ons

Het HeggaFonds voelt zich zeer betrokken bij het sociale kapitaal van ons dorp. Zij wil meewerken aan een trots dorp waar het goed wonen en leven is.

overons

Iedereen is welkom!

Hegelsom is het jongste dorp van de gemeente Horst aan de Maas, dat in 2018 haar 85e verjaardag viert. Een dorp anders dan andere dorpen. Waar de jeugd graag blijft wonen en deel wil uitmaken van het rijke verenigingsleven. Een dorp dat open staat voor nieuwe inwoners en waar nieuwe inwoners die zich meteen thuis voelen. Een dorp waar iedereen de ruimte krijgt het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen, vol kansen om je in te kunnen vormen en om in te groeien. Tegelijkertijd is het een dorp in voortdurende ontwikkeling. Dat brengt ook bedreigingen met zich mee. Het is van groot belang dat Hegelsom ook bouwt aan een gezond woon- en leefklimaat.

Het Heggafonds bestuur bestaat uit onderstaande personen:

Jan Van der Sterren (voorzitter)
Hans Kluskens (penningmeester)
Paul Welles (secretaris)

Iedereen draagt bij!

Met giften van Hegelsommers en Hegelsomse ondernemingen wil de stichting een gebundelde financiële bijdrage leveren aan ideeën, initiatieven en projecten van burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen die daarmee voorzien in de versterking van het sociale en economische klimaat van Hegelsom.


Het Heggafonds is aangesloten bij Lokale Fondsen Nederland.


ANBI status

Het Heggafonds beschikt over de zogeheten ANBI status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te kunnen zijn als ANBI moet een instelling zoals het Heggafonds aan een aantal voorwaarden voldoen. Hierover is meer te lezen op de website van de Belastingdienst.Projecten

06 februari 2024

Verfraaing Keijsershof

Lees meer