Het Haegelsums Bledje

Het Haegelsums Bledje zorgt voor een verbindende factor in het dorp. Door iedereen te informeren over wat er leeft en speelt in Hegelsom.

De verbindende factor

Eerste donatie van het Heggafonds is voor het Haegelsums Bledje. Het Haegelsums Bledje ontvangt van het Heggafonds een bijdrage van € 1.500,00. Het HaegelsumsBledje zorgt voor een verbindende factor in het dorp. Door iedereen te informeren over wat er leeft enspeelt in Hegelsom. En verenigingen hebben de kans om het verenigingsnieuws voor een brederpubliek toegankelijk te maken. Om de financiën op orde te krijgen en te houden hebben we een aantalinitiatieven genomen die door het Heggafonds worden ondersteund.


Denk hierbij aan: 

• onderzoeken op welke manier we kosten kunnen besparen in het maken en verspreiden vanhet Haegelsums Bledje. 

• navraag bij andere dorpsbladen hoe hun het aanpakken. Kijken of we dit ook in Hegelsomkunnen uitvoeren. 

• op zoek naar vrijwilligers die een rol kunnen vervullen in het opmaken van het Bledje. 

• in overleg met de drukker om te kijken of er ook hier nog mogelijkheden zijn, dat hebben weeerder ook al gedaan. Maar altijd goed om te blijven doen. 

• aan de andere kant willen het Haegelsums Bledje nog aantrekkelijker maken voor de lezers,zodat het aantal abonnementen gaat stijgen. En zijn we op zoek naar mogelijkheden omnieuwe inwoners kennis te laten maken met het Haegelsums Bledje. 

• een andere optie die wij zien is sponsoring. 

Tips en hulp

Wij zijn op zoek naar bedrijven die Hegelsom eenwarm hart toedragen.Voor het Heggafonds zijn deze initiatieven de moeite waard om financieel te ondersteunen. Waar wijals team Haegelsums Bledje natuurlijk erg blij mee zijn. Maar vooral voor jullie als lezers is het vanbelang dat wij hiermee aan de slag gaan en wij doen dat graag met hulp van jullie als lezers.Dus heeft u tips voor ons of wilt u ons helpen?

Dan graag via redactie@haegelsumsbledje.nl. 


De eerst donatie een bijdrage van € 1.500,00

Dit was een goede kickstart voor de verbindende factor van het dorp!